سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

معرفی شرکت

شرکت اسکان با دارا بودن پایه 1 در رشته ساختمان و پایه 3 در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه،از بدو تاسیس تاکنون در اجرای پروژه های متنوع و عظیم فعالیت داشته است.
توضیحات بیشتر