سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

درباره ما > سیاست ایمنی و سلامت

سیاست ایمنی و سلامت

 

سیاست ایمنی و سلامت(HSE)

شرکت اسکان ایران بعنوان یکی از پیشگامان عرصه صنعت ساختمان سازی,راهسازی ، آماده سازی اراضی ، احداث پلهای چند دهانه و ابنیه فنی مربوطه ، تونل سازی ، هتل سازی ، فینیشنگ هتل ، احداث فضاهای آموزشی و دانشگاهی ،احداث ساختمانهای بلند مرتبه  , در راستای ایمنی و سلامت گام برداشته و با تکیه بر اصول زیر همواره حامی سلامت پرسنل خود و محیط زیست می باشد:

·         شناسایی وایجاد کنترلهای مناسب و کارآمد  جهت پیشگیری از مخاطرات برخاسته از فعالیتهای در دست اجرا .

·          آگاه سازی و اطلاع رسانی موضوعات تاثیر گذار برسلامت  و ایمنی , کارکنان, محیط زیست  و تمامی کسانی که با شرکت اسکان ایران در ارتباط هستند .

·         ایجاد  محیط کاری  ایمن با تکیه بر اصل پیشگیری از ایجاد هر گونه آلودگی.

·         کنترل دقیق بر ایمنی جابجایی مواد و مصالح در فعالیتهای در دست اجرا با بکار گیری تجهیزات دارای استاندارد های لازم ایمنی.

·         کنترل دقیق موارد ایمنی با اطلاع رسانی و  صدور دستورالعملهای لازم الاجرا جهت کلیه کارکنان و سطوح مدیریتی و ملزم ساختن آنها به اجرای قوانین و مقررات HSE بعنوان یکی از شاخص های ارزیابی مدیران و کارکنان شرکت اسکان ایران.

·         ایجاد  رقابت  در میان کلیه کارکنان مستقیم و غیر مستقیم  مرتبط با شرکت اسکان ایران در اجرای قوانین ایمنی در راستای آموزش های مرتبط.

·         جلوگیری از پیش آمد حادثه و بیماری های مرتبط کاری  با اطلاع رسانی بموقع

·         مرور , بررسی , اصلاح  و در صورت نیاز تجدید نظر درسیاستهای HSE جاری ,در دوره های زمانی مشخص

 

1