پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

فعالیت ها > زمینه فعالیت

زمینه فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده3 اساسنامه عبارتست از امور ساختمانی و خانه سازی ، راه سازی ، پل سازی ، فرودگاه ، تونل و هر نوع عملیات از این قبیل ، علاوه بر این شرکت میتواند هر گونه عملیات را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع فعالیت شرکت مربوط میشود انجام دهد. از قبیل انجام پروژه ها به صورت E-P-C(طرح،اجرا وساخت) در زمینه آب و فاضلاب و پروژه هتل سازی(معماری داخلی توسعه یافته)بیمارستانی ، موزه ها و اجرای پروژه های تفریحی و فرهنگی و اجتماعی و اجرای کلیه امور مربوط به برق و تاسیسات.
بر این اساس چشم انداز ، رسالت و استراتژیهای این رشته فعالیت به شرح زیل اعلام میشود:
چشم انداز:
شرکت اسکان ایران در چشم انداز خود شرکتی است:
مطرح در صنعت finishing  (معماری داخلی توسعه یافته)-با تعریف ارائه شده- درکشور و توانا در سطح منظقه.
روز آمد در دانش فنی و دانایی لازم.
رسالت:
طراحی و ساخت هتل ، متل و مراکز تفریحی به منظور انجام عملیات Finishing (معماری داخلی توسعه یافته) با تکیه بر نیروی متخصص ، توانمند ، خلاق ، متعهد و نیز با بکار گیری فن آوریهای نوین.
اهداف:
استاندارد سازی فعالیتها
رضایتمندی مشتریان
افزایش سهم بازار داخلی کشور
رسوخ در بازار منطقه
استراژیها:
توسعه محصول
توسعه بازار
رسوخ در بازار منطقه
دفاعی