سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

فعالیت ها

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده3 اساسنامه عبارتست از امور ساختمانی و خانه سازی ، راه سازی ، پل سازی ، فرودگاه ، تونل و هر نوع عملیات از این قبیل ، علاوه بر این شرکت میتواند هر گونه عملیات را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع فعالیت شرکت مربوط میشود انجام دهد. از قبیل انجام پروژه ها به صورت E-P-C(طرح،اجرا وساخت) در زمینه آب و فاضلاب و پروژه هتل سازی(معماری داخلی توسعه یافته)بیمارستانی ، موزه ها و اجرای پروژه های تفریحی و فرهنگی و اجتماعی و اجرای کلیه امور مربوط به برق و تاسیسات.متن کامل ...