دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

استخدام

شرایط استخدام

# عنوان شغلی تحصیلات محل خدمت جنسیت حداقل سابقه کاری تعداد سایر شرایط
1 مدیر پروژه کارشناسی عمران استان خوزستان آقا 15 سال
2 سرپرست کارگاه کارشناسی عمران استان خوزستان آقا 10 سال
3 تکنسین عمران فوق دیپلم استان خوزستان آقا/خانم 5 سال
4 مهندس برق کارشناسی در رشته مرتبط استان خوزستان آقا/خانم 7 سال
5 مهندس مکانیک کارشناسی در رشته مرتبط استان خوزستان آقا/خانم 10 سال
6 خدمات دیپلم استان خوزستان آقا 5 سال
7 نگهبان دیپلم استان خوزستان آقا 5 سال
- متقاضیان محترمی که سابقه کار مفید بیشتری در حوزه اجرایی دارند در الویت میباشند.
- آشنایی کامل به نرم افزاهای مرتبط با تخصص خود حائز اهمیت است.
- تسلط به مکالمه زبان انگلیسی و عربی جهت جذب مورد توجه میب

فرم استخدام

  اطلاعات شخصی  
نام:*
سن:*
ایمیل:*
تلفن:*
آدرس:
  اطلاعات تحصیلی  
تحصیلات*:
رشته تحصیلی:*
 سوابق کاری  
عنوان شغلی:
آدرس محل اشتغال:
مدت اشتغال:
سابقه:
توضیحات:
فایل رزومه:
*کد امنیتی: