چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مجموعه ورزشی بیرجند

تحویل موقت مجموعه ورزشی بیرجند

۲۷ اسفند ۱۳۹۶
تحویل موقت مجموعه ورزشی بیرجند

 

تحویل موقت مجموعه ورزشی بیرجند در زمینی به مساحت 10000 متر مربع و با زیر بنای 2158 متر مربع و محوطه جانبی با مساحت 5482 متر مربع   مورخ 96/12/26 

 

گالری اخبار