شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغشاد استان اصفهان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغشاد استان اصفهان

۴ تیر ۱۳۹۷
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغشاد استان اصفهان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغشاد استان اصفهان  با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 97/04/03 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان)

گالری اخبار