پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک حکم آباد استان خراسان رضوی

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک حکم آباد استان خراسان رضوی

۶ تیر ۱۳۹۷
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک حکم آباد استان خراسان رضوی با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک حکم آباد استان خراسان رضوی  با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 97/04/05 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی)

گالری اخبار