سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

اخبار > دیدار وزیر محترم ورزش جناب آقای سلطانی فر از محل پروژه استخر قلعه گنج

دیدار وزیر محترم ورزش جناب آقای سلطانی فر از محل پروژه استخر قلعه گنج

۲۰ تیر ۱۳۹۷
دیدار وزیر محترم ورزش جناب آقای سلطانی فر از محل پروژه استخر قلعه گنج

دیدار وزیر محترم ورزش جناب آقای سلطانی فر از محل پروژه استخر قلعه گنج مورخ 19 تیر ماه 1397

گالری اخبار