سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک ماهیدشت استان کرمانشاه

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک ماهیدشت استان کرمانشاه

۲۰ تیر ۱۳۹۷
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک ماهیدشت استان کرمانشاه با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک ماهیدشت استان کرمانشاه  با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 97/04/20 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه)

گالری اخبار