سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

اخبار > بازید مدیر عامل شرکت اسکان از پروژه های بیمارستانی استان خوزستان

بازید مدیر عامل شرکت اسکان از پروژه های بیمارستانی استان خوزستان

۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازید مدیر عامل شرکت اسکان از پروژه های بیمارستانی استان خوزستان

در تاریخ 97/6/20 ، آقای مهندس علیزاده مدیر عامل شرکت اسکان ایران به همراه بهره بردار محترم و دستگاه نظارت از پروژه های بیمارستان 237 تختخوابی کودکان ابوذر اهواز و بیمارستان 242 تختخوابی طالقانی آبادان بازدید بعمل آوردند .

گالری اخبار