چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > افتتاح بیمارستان کودکان ابوذر اهواز با حضور وزیر محترم بهداشت ، ریاست محترم بنیاد مستضعفان ،ریاست محترم بنیاد علوی و مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران

افتتاح بیمارستان کودکان ابوذر اهواز با حضور وزیر محترم بهداشت ، ریاست محترم بنیاد مستضعفان ،ریاست محترم بنیاد علوی و مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران

۷ مهر ۱۳۹۷
افتتاح بیمارستان کودکان ابوذر اهواز با حضور وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی ، ریاست محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای مهندس سعیدی کیا ، ریاست محترم بنیاد علوی جناب آقای مهندس برزگری ، مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران جناب آقای مهندس علیزاده

برای نمایش فیلم کلیک کنید


افتتاح بیمارستان کودکان ابوذر اهواز با حضور وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی ، ریاست محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای مهندس سعیدی کیا ، ریاست محترم بنیاد علوی جناب آقای مهندس برزگری ، مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران جناب آقای مهندس علیزاده و سایر مقامات و مسئولین استان خوزستان مورخ 7 مهر 1397

 

گالری اخبار