چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > بازدید مدیر عامل شرکت اسکان ایران از پروژه بیمارستان مراوه تپه

بازدید مدیر عامل شرکت اسکان ایران از پروژه بیمارستان مراوه تپه

۱۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید مدیر عامل شرکت اسکان ایران از پروژه بیمارستان مراوه تپه

در تاریخ 97/8/6 آقای مهندس علیزاده مدیر عامل شرکت اسکان ایران از پروژه ساخت بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه گلستان بازدید نمودند.

گالری اخبار