جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

اخبار > بازدید مدیرعامل محترم شرکت اسکان ایران از پروژه محرومیت زدایی قلعه گنج

بازدید مدیرعامل محترم شرکت اسکان ایران از پروژه محرومیت زدایی قلعه گنج

۹ بهمن ۱۳۹۵
بازدید مدیرعامل محترم شرکت اسکان ایران از پروژه محرومیت زدایی قلعه گنج

بازدید مدیرعامل محترم  شرکت اسکان ایران از پروژه محرومیت زدایی قلعه گنج در تاریخ 1395/11/06

گالری اخبار