پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > مراسم تودیع و معارفه مدیر محترم عامل و اعضاء هیئت مدیره جدید شرکت اسکان ایران

مراسم تودیع و معارفه مدیر محترم عامل و اعضاء هیئت مدیره جدید شرکت اسکان ایران

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
مراسم تودیع و معارفه مدیر محترم عامل و اعضاء هیئت مدیره جدید شرکت اسکان ایران

مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت اسکان ایران جناب آقای مهندس علیزاده بهمراه اعضاء جدید هیئت مدیره و تودیع مدیر عامل سابق  آقای مهندس پوراکبریان  در روز دوشنبه مورخ 1395/12/09 در شرکت اسکان ایران با حضور جناب آقای مهندس برزگری رئیس محترم بنیاد علوی ، اعضای جدید و سابق هیئت مدیره و کلیه پرسنل این شرکت انجام گردید.

گالری اخبار