چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

اخبار > بازدید جناب آقای دکتر ترکان ، ریاست محترم دبیرخانه مناطق آزاد کشور از پروژه منطقه آزاد اروند

بازدید جناب آقای دکتر ترکان ، ریاست محترم دبیرخانه مناطق آزاد کشور از پروژه منطقه آزاد اروند

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بازدید جناب آقای دکتر ترکان ، ریاست محترم دبیرخانه مناطق آزاد کشور از پروژه منطقه آزاد اروند

بازدید جناب آقای دکتر ترکان ، ریاست محترم دبیرخانه مناطق آزاد کشور و جناب آقای مهندس زمانی از پروژه منطقه آزاد اروند در تاریخ 18 اردیبهشت 1396

گالری اخبار