جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

اخبار > مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت اسکان ایران مورخ 1396/3/31

مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت اسکان ایران مورخ 1396/3/31

۴ تیر ۱۳۹۶
مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت اسکان ایران در مورخ 96/3/31 راس ساعت ده با حضور نمایندگان و هیات مدیره شرکت مذکور تشکیل گردید .

مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت اسکان ایران در مورخ 96/3/31 راس ساعت ده با حضور نمایندگان و هیات مدیره شرکت مذکور تشکیل گردید . ابتدا جناب آقای مهندس همایون دارابی بعنوان رییس مجمع و سرکارخانم مریم مسعودی و آقای رضا رستگار بعنوان ناظر جلسه انتخاب گردیدند . سپس نماینده موسسه حسابرسی مفید راهبر جناب آقای نوذری شرح کاملی از گزارش حسابرسی را ارائه نمودند و نماینده شرکت اسکان ایران توضیحات لازم را دادند و نهایتاً هیات مدیره گزارش عملکرد سال 1395 را ارئه نمودند و جلسه با ذکر یک صلوات خاتمه یافت . 

گالری اخبار