جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

اخبار > بازدید جناب آقای مهندس سعیدی کیا و جناب آقای مهندس علیزاده از پروژه قلعه گنج

بازدید جناب آقای مهندس سعیدی کیا و جناب آقای مهندس علیزاده از پروژه قلعه گنج

۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید جناب آقای مهندس سعیدی کیا ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جناب آقای مهندس علیزاده مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران از پروژه های محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج استان کرمان در تاریخ 28 تیر 1396

 

 جناب آقای مهندس سعیدی کیا ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جناب آقای مهندس علیزاده مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران از پروژه های محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج استان کرمان در تاریخ 28 تیر 1396بازدید به عمل آوردند و از روند اجرایی پروژه ها رضایت خود را اعلام نمودند.

گالری اخبار