چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از اردوگاه امام خمینی(ره) لواسان

بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از اردوگاه امام خمینی(ره) لواسان

۱۲ شهریور ۱۳۹۶
بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان ازاردوگاه امام خمینی لواسان

در تاریخ 96/6/12 ریاست محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای مهندس سعیدی کیا به همراه ریاست محترم بنیاد علوی و مدیر عامل محترم  شرکت اسکان ایران  از فعالیت دانش آموزان مستقر در اردوگاه امام خمینی (ره) لواسان  و پروژه های عمرانی انجام شده در آن بازدید بعمل آوردند.  همچنین  پروژه های آتی  این اردوگاه از طرف ریاست محترم بنیاد به شرکت اسکان ابلاغ گردید.

گالری اخبار