پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > تحویل قطعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان

تحویل قطعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان

۱۳ شهریور ۱۳۹۶
تحویل قطعی پروژه دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان در تاریخ 11 شهریور 1396

  دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان به متراژ  5350 مترمربع در تاریخ 11 شهریور 1396 به کارفرما تحویل گردید.

گالری اخبار