جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چالانچولان استان لرستان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چالانچولان استان لرستان

۱۵ آذر ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چالانچولان استان لرستان با زیر بنای ۱۰۴۰ متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چالانچولان استان لرستان با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/9/13 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان)

گالری اخبار