سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فیروزان استان همدان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فیروزان استان همدان

۹ دی ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فیروزان استان همدان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فیروزان استان همدان با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/10/06 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان همدان)

گالری اخبار