شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک کرند استان گلستان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک کرند استان گلستان

۲۹ آذر ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک کرند استان گلستان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک کرند استان گلستان با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/9/28 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان)

گالری اخبار