چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > مراسم کلنگ زنی پروژه پل رمشک و درمانگاه شبانه روزی

مراسم کلنگ زنی پروژه پل رمشک و درمانگاه شبانه روزی

۱۰ دی ۱۳۹۶
مراسم کلنگ زنی پروژه پل رمشک و درمانگاه شبانه روزی درجه یک رمشک توسط ریاست محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای سعیدی کیا، مدیریت محترم شرکت اسکان ایران جناب آقای علیزاده

مراسم کلنگ زنی پروژه پل رمشک و درمانگاه شبانه روزی درجه یک رمشک توسط ریاست محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای مهندس سعیدی کیا، مدیریت محترم شرکت اسکان ایران جناب آقای مهندس علیزاده، معاون وزیر و مدیر عامل محترم سازمان فنی و حرفه ای جناب آقای پیشرو و معاونت توانمند سازی بنیاد علوی جناب آقای دکتر حاج علی زاده در تاریخ 28/09/96 برگزار گردید. 

گالری اخبار