چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فیروزه استان خراسان رضوی

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فیروزه استان خراسان رضوی

۱۶ دی ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فیروزه استان خراسان رضوی با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فیروزه استان خراسان رضوی با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/10/12 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی)

گالری اخبار