سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

اخبار > انتصاب آقای مهندس علیزاده بعنوان عضو شورای توانمند سازی

انتصاب آقای مهندس علیزاده بعنوان عضو شورای توانمند سازی

۲۴ دی ۱۳۹۶
انتصاب آقای مهندس علیزاده بعنوان عضو شورای توانمند سازی بنیاد علوی

مدیر عامل محترم بنیاد علوی آقای مهندس برزگری ، طی حکمی آقای مهندس علیزاده را بعنوان عضو شورای راهبردی دپارتمان توانمند سازی بنیاد علوی منصوب نمودند.

گالری اخبار