چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از بیمارستان 237 تختخوابی کودکان ابوذر اهواز

بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از بیمارستان 237 تختخوابی کودکان ابوذر اهواز

۳۰ دی ۱۳۹۶
بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان از بیمارستان 237 تختخوابی کودکان ابوذر اهواز

در تاریخ 96/10/27 آقای مهندس سعیدی کیا ریاست محترم بنیاد مستضعفان و آقای مهندس برزگری مدیر عامل محترم بنیاد علوی از پروژه بیمارستان  237 تختخوابی کودکان ابوذر اهواز بازدید نمودند.

گالری اخبار