چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شبانکاره استان بوشهر

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شبانکاره استان بوشهر

۲۷ دی ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شبانکاره استان بوشهر با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شبانکاره استان بوشهر با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/10/27 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر)

گالری اخبار