سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک کوپن استان فارس

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک کوپن استان فارس

۲۵ دی ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک کوپن استان فارس با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک کوپن استان فارس با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/10/24 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان فارس)

گالری اخبار