شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

اخبار > اولین جلسه شورای راهبردی دپارتمان توانمند سازی و محرومیت زدایی

اولین جلسه شورای راهبردی دپارتمان توانمند سازی و محرومیت زدایی

۱ بهمن ۱۳۹۶
اولین جلسه شورای راهبردی دپارتمان توانمند سازی و محرومیت زدایی

اولین جلسه شورای راهبردی (دپارتمان توانمند سازی و محرومیت زدایی) با حضور مدیرعامل بنیاد علوی جناب آقای مهندس برزگری و آقایان دکتر حاج علی زاده رئیس شورا ، مهندس علیزاده ، مهندس دارابی، مهندس جلالی و دکتر حسین قریب در شرکت اسکان ایران برگزار و شرح وظایف دپارتمان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

گالری اخبار