چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > بازدید رئیس محترم بنیاد مستضعفان آقای مهندس سعیدی کیا و مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران آقای مهندس علیزاده از پروژه های محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج

بازدید رئیس محترم بنیاد مستضعفان آقای مهندس سعیدی کیا و مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران آقای مهندس علیزاده از پروژه های محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج

۲ بهمن ۱۳۹۶
بازدید رئیس محترم بنیاد مستضعفان آقای مهندس سعیدی کیا و مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران آقای مهندس علیزاده از پروژه های محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج مورخ 2 بهمن 1396

در تاریخ 2 بهمن 1396 رئیس محترم بنیاد مستضعفان آقای مهندس سعیدی کیا و مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران آقای مهندس علیزاده از پروژه های محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج شامل پارک شادی ، تعریض 25 دستگاه پل ، استخر در حال ساخت بازدید نمودند و همچنین کارخانه فرآورده های خرما افتتاح گردید.

گالری اخبار