سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چورزق استان زنجان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چورزق استان زنجان

۳ بهمن ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چورزق استان زنجان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک چورزق استان زنجان با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/11/01 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان)

گالری اخبار