سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک محمدآباد استان مازندران

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک محمدآباد استان مازندران

۷ بهمن ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک محمدآباد استان مازندران با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک محمدآباد استان مازندران با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/11/04 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران)

گالری اخبار