چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > جلسه معارفه اعضاء محترم دپارتمان توانمند سازی در شرکت اسکان ایران

جلسه معارفه اعضاء محترم دپارتمان توانمند سازی در شرکت اسکان ایران

۱۶ بهمن ۱۳۹۶
جلسه معارفه اعضاء محترم دپارتمان توانمند سازی در شرکت اسکان ایران در تاریخ 16 بهمن 1396 و ارایه احکام آنها

با توجه به تشکیل دپارتمان توانمند سازی ، اولین جلسه کمیته ها با حضور اعضاء کمیته فنی و کمیته نظارت دپارتمان در شرکت اسکان ایران  در تاریخ 16 بهمن 1396 تشکیل گردید. در این جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص طرح های در دست مطالعه ضمن معرفی اعضا کمیته ها  و ارایه احکام آنها انجام گردید.

گالری اخبار