شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک حویق استان گیلان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک حویق استان گیلان

۱۵ بهمن ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک حویق استان گیلان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک حویق استان گیلان با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/11/15 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان)

گالری اخبار