چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک گلباف استان کرمان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک گلباف استان کرمان

۱۵ بهمن ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک گلباف استان کرمان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک گلباف استان کرمان با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/11/15 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان)

گالری اخبار