سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک قلعه لور استان خوزستان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک قلعه لور استان خوزستان

۱۶ بهمن ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک قلعه لور استان خوزستان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک قلعه لور استان خوزستان با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/11/16 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان)

گالری اخبار