چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک نوک آباد استان سیستان و بلوچستان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک نوک آباد استان سیستان و بلوچستان

۱۶ بهمن ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک نوک آباد استان سیستان و بلوچستان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک نوک آباد استان سیستان و بلوچستان با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/11/16 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان)

گالری اخبار