سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

اخبار > بازدید مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران از پروژه لواسان

بازدید مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران از پروژه لواسان

۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بازدید مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران جناب آقای مهندس علیزاده و جناب آقای مهندس دارابی معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی بنیاد علوی از پروژه لواسان در تاریخ 23 بهمن 1396

بازدید مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران جناب آقای مهندس علیزاده و جناب آقای مهندس دارابی معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی بنیاد علوی از پروژه لواسان در تاریخ 23 بهمن 1396 

گالری اخبار