چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > مراسم افتتاحیه ساختمان مرکزی بیمه سینا در بندرعباس

مراسم افتتاحیه ساختمان مرکزی بیمه سینا در بندرعباس

۲۵ بهمن ۱۳۹۶
مراسم افتتاحیه ساختمان مرکزی بیمه سینا در بندرعباس مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

مراسم افتتاحیه ساختمان مرکزی بیمه سینا در بندرعباس با حضور رئیس محترم بنیاد مستضعفان آقای مهندس سعیدی کیا ،  مدیر عامل محترم بنیاد علوی آقای مهندس برزگری و مدیرعامل محترم شرکت اسکان ایران آقای مهندس علیزاده  مورخ 24 بهمن 1396

گالری اخبار