چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک توکهور استان هرمزگان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک توکهور استان هرمزگان

۲ اسفند ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک توکهور استان هرمزگان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک توکهور استان هرمزگان  با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/11/29 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان)

گالری اخبار