پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت پروژه احداث ساختمانهای رفاهی شلمچه

تحویل موقت پروژه احداث ساختمانهای رفاهی شلمچه

۹ اسفند ۱۳۹۶
تحویل موقت پروژه احداث ساختمانهای رفاهی شلمچه

در تاریخ 96/12/9 پروژه احداث ساختمانهای خدمات رفاهی شلمچه تحویل موقت گردید. این پروژه شامل مجموعه نمازخانه ،فروشگاه ، سرویسهای بهداشتی و سایبان می باشد که توسط شرکت اسکان ایران انجام گردیده است.

گالری اخبار