سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فاریاب استان کرمان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فاریاب استان کرمان

۱۹ اسفند ۱۳۹۶
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فاریاب استان کرمان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فاریاب استان کرمان  با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 96/12/16 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان)

گالری اخبار