چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان ، مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران از پروژه محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج

بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان ، مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران از پروژه محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای مهندس سعیدی کیا ، مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران جناب آقای مهندس علیزاده و جناب آقای مهندس جلالی از پروژه محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج مورخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397

بازدید ریاست محترم بنیاد مستضعفان جناب آقای مهندس سعیدی کیا ، مدیر عامل محترم شرکت اسکان ایران جناب آقای مهندس علیزاده و مدیر ملی محترم طرح محرومیت زدایی جناب آقای مهندس جلالی از پروژه محرومیت زدایی شهرستان قلعه گنج مورخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397

گالری اخبار