چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شعیبیه استان خوزستان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شعیبیه استان خوزستان

۲۴ خرداد ۱۳۹۷
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شعیبیه استان خوزستان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک شعیبیه استان خوزستان  با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 97/03/22 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان)

گالری اخبار