شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک هجرت استان کردستان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک هجرت استان کردستان

۷ خرداد ۱۳۹۷
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک هجرت استان کردستان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک هجرت استان کردستان  با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 97/03/05 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان)

گالری اخبار