سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک خیبر استان خوزستان

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک خیبر استان خوزستان

۲۴ خرداد ۱۳۹۷
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک خیبر استان خوزستان با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک خیبر استان خوزستان  با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 97/03/22 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان)

گالری اخبار