شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

اخبار > تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فیروزآباد استان تهران

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فیروزآباد استان تهران

۲ تیر ۱۳۹۷
تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فیروزآباد استان تهران با زیر بنای 1040 متر مربع

تحویل موقت مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک فیروزآباد استان تهران  با زیر بنای 1040 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 متر مربع  مورخ 97/03/30 به نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی استان تهران)

گالری اخبار