سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مسجد سایت اداری قلعه گنج کرمان

مسجد سایت اداری قلعه گنج کرمان

کارفرما: بنیاد علوی ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران --- پیمانکار : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
مدت اجرا: ۱۲ ماه
مسجد سایت اداری شهرستان قلعه گنج کرمان در زمینی به مساحت ۱۲۵۰ متر مربع و با زیر بنای ۲۶۰ متر مربع و محوطه جانبی با مساحت ۱۲۵۰ متر مربع در حال ساخت می باشد.با توجه به نیاز یک نمازخانه در سایت اداری قلعه گنج به دستور جناب آقای مهندس سعیدی کیا مقررشد تا اقدام به ساخت یک مسجد گردد که پروژه ساخت مسجد سایت اداری –اقامتی قلعه گنج در شهریور ماه۹۴دردستور کار شرکت اسکان ایران قرار گرفت.لذا مقرر گردید تا پروژه مذکور در دستور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان قرار گیرد.
تصاویر مرتبط