سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > گازرسانی لواسان

گازرسانی لواسان

کارفرما: بنیاد علوی---- بهره بردار: مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : شرکت مشعل گستر طاها
محل اجرا : لواسان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۳ ماه
پروژه گازرسانی مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان به مقدار ۵۶۶۶ متر طول و ۱ ایستگاه تقلیل فشار می باشد.
تصاویر مرتبط